Řešení pro e-shopy

Co je alfou omegou článků?

Online publikování se na první pohled může zdát jako velmi jednoduchá činnost. A může to skutečně jednoduchá činnost být, pokud je vaším záměrem občas a nepravidelně přispět myšlenkou na svůj soukromý blog.

Zcela jiná situace však nastává ve chvíli, kdy vaše články cílí na čtenáře, kteří jsou zároveň vašimi klienty, kdy pomocí marketingu obsahu sledujete nějaký cíl, kterého se snažíte dosáhnout. Pak ale nastává výrazný problém, a to je ideální poměr obsahu a relevantních informací v něm.

Forma a obsah je základ

 

Vaše plánování článků na firemním blogu by mělo být striktně podle plánu obsahového marketingu, jedině tak dosáhnete vytyčeného cíle – například zvednutí prodeje.

Správná rovnováha mezi obsahem a daty, chcete-li přispět relevantními informacemi, je důležitější než si myslíte. V obou extrémech dosáhnete naprosté nečitelnosti článku, buď bude působit jako odborný text, a to nahuštěním informací, které potřebujete sdělit, nebo naopak jen „tlacháním“ bez nějaké informační hodnoty. Proto vám přinášíme několik zásadních bodů, díky kterým dostanou vaše texty nový rozměr.

Publikování článků aneb obsahový marketing

Pojem obsahový marketing v sobě zahrnuje obsahovou strategii a umění copywritingu. Zkrátka jde o jakousi schopnost komunikovat se zákazníky, a to nenucenou formou marketingu. V praxi to znamená pravidelnou tvorbu článků a jejich následnou distribuci s jasným zacílením. Takový obsah by měl být čtivý, ale přitom poučný, aby zároveň předal čtenáři nějakou hodnotnou informaci a také získal jeho pozornost.

  • budujete povědomí o vaší značce a vztah mezi vámi a zákazníky
  • oslovujete potenciální zákazníky
  • můžete například zvýšit vaše prodeje, nasměrovat klienty směrem, kterým chcete a podobně

Nepřežeňte to s obsahem

Dnešní doba je taková, že lidé chtějí odpověď na svou otázku hned. Nikoho nebaví číst dlouhé texty jen proto, aby si našli odpověď na jednu otázku. S rozšířením internetu si lidé postupně navykli, že dostanou odpověď během pár sekund, myslete proto při psaní článků na tuto skutečnost. Situace dospěla dokonce tak daleko, že lidé raději vidí výpis určitých informací v bodech než v uceleném textu. Toho využívejte všude, kde to jde. Není nic špatného na rozsáhlejším textu, ale přidejte k němu shrnutí toho nejdůležitějšího v odrážkovém seznamu.

Marketing

Data mají svůj limit

Zatímco obsahový limit nám říká, abychom cílili na data a hodnotné informace, nemůžete se na tuto radu úplně spolehnout, nefunguje totiž univerzálně. Strojově podané informace mohou být dobré pro vyhledávače, typickým příkladem může být SEO – avšak i to posuzuje celkový obsah a relevantnost informací pro čtenáře. A samotní čtenáři, ačkoli mají rádi přehlednost textu a informace ihned po ruce, nejsou jen pouhé stroje.

Texty na web je proto více než kde jinde potřeba správně optimalizovat. Nadměrné množství stěžejních informací může zapříčinit, že text bude pro čtenáře chaotický, těžký k pochopení a bude se v něm ztrácet, což určitě není našim cílem. Stroje sice dokážou precizně data vyhodnotit a dát nám díky nim odpověď na naše otázky, například taková statistika, nicméně obyčejný člověk potřebuje k dokonalému textu i druhotné informace a vysvětlení.

Obsah jako takový má být doprovodný a jeho úkolem je přivést čtenáře k důležitým informacím, tedy informacím hodnotným a relevantním, které jsou tím hlavním, co vlastně chceme v článcích čtenáři sdělit, k čemu ho chceme motivovat. Data neboli relevantní informace jsou to, co si má čtenář odnést a zapamatovat. Přestože tyto dvě položky rozlišujeme a stavíme proti sobě, musíme si uvědomit, že jedno bez druhého by nemohlo existovat, protože výsledný text by byl naprosto nepoužitelný.

Lineárnost informací může být užitečná všude tam, kde čtenář potřebuje postupnou orientaci v problematice. Pokud však postupné získávání poznatků a osvojování si tématu není nutné, je většinou lineárnost spíše na škodu.

V dnešní době se uplatňují prakticky dva principy, jak podat data čtenáři. Většina článků na webu je striktně lineární – předávají důležité informace čtenáři postupně, ostatně k tomu svádí už samotná podstata textu jako monologu autora. Jedná se o ryze tradiční způsob sdělování informací v textu. Lineárnost můžeme narušit například „prolinkováním“ článků, kdy vložené odkazy mohou podávat doplňující informace k danému tématu, či produktu. Tím můžete pomoci čtenářům získat ihned relevantní odpověď na svůj dotaz.

 

 

Komentáře