Návody a rady, Online marketing, Stojí za pozornost

Co by měl obsahovat marketingový report?

Co by měl report obsahovat

Zhodnocení reportovaného období

Často je tato část tou nejdůležitější. Zhodnocení – slovní popis výkonu a prezentovaných metrik v daném období mohou být pro uživatele hlavním zdrojem informací v reportu. Každý report by měl obsahovat psaný komentář. Komentáře by měly být psány tak, aby jim rozuměl každý, kdo se k reportu dostane od specialisty přes manažery až po majitele firem, kterým jsou reporty zasílány.

Popis odvedených prací

Každý chce vědět za co platí. Proto pokud dostáváte reporty od dodavatele služeb, požadujte přehled činností, která se realizovaly v rámci reportovaného období. Pokud jste sami dodavatelem, který reporty pro klienty vytváří přidávejte přehled činností tak, aby mohl mít váš klient přehled o tom, za co platí.

Sledované metriky a výkon

Sledované metriky a měřítka výkonu, vliv činností na přínos pro služby či produkt může být hodně individuální. Vždy záleží na tom, jakou činnost by měl report obhájit a představit. Ve výchozím stavu to bude nejčastěji počet uživatelů, míra okamžitého opuštění, počet transakcí či konverzí a jejich hodnota. Klíčové metriky prezentujeme vždy na začátku reportu, aby bylo na první pohled jasné, jak se v daném období dařilo každému, kdo na report jen v rychlosti nahlédne.

Klíčové metriky Google Analytics v reportu Data Studia

V případě placených kanálů nesmí chybět náklady a vyjádření podílu nákladu na obratu. Ukázky toho co by měl obsahovat SEO report nebo report PPC prací čekejte v dalším článku o reportech v Data Studiu od Googlu. Náhled na jednu ze stránek našich SEO reportů můžeme vidět na obrázku.

SEO marketingový report v Data Studiu

Porovnání

Porovnání je pro prezentaci výkonu velmi důležité. Srovnávat můžeme reportované období jak meziročně tak mezi obdobími. Pro sezónní služby a produkty je vždy lepší srovnání meziroční. Rozsah srovnání záleží na reportovaném období, zda sledujeme měsíce, delší období či roky.

Online Marketing poski.com

Pozor na data, která se prezentují

Pokud se díváme na data jako celek bez ohledu na to odkud jsou a co prezentují lze narazit na nerelevanci hodnot.

Jako příklad lze uvést míra prokliku (CTR) v nástroji Google Search Console – pokud tuto metriku budeme brát jako číslo bez dalšího ošetření, získáme jednoznačně data, která nám budou signalizovat něco, co nás může svést ke špatným závěrům. Ve výchozím nastavení jsou totiž data brána pro všechny země (zařízení, atd.) a náš web je cílen pouze na uživatele z jedné země, je tedy nutné data patřičně filtrovat. Nastavením filtru, který omezí data na zemi získáme opět o něco relevantnější data. Takových metrik může být spousta a je nutné předem si stanovit, co a proč chceme v reportu mít.

Doporučení: V konkrétním případě dat z Google Search Console se vyplatí také odfiltrovat nerelevantní vyhledávací dotazy, což opět může mít kladný vliv na čísla, ze kterých se dají dělat další závěry o výkonu webu.

Automatizace a nástroje pro tvorbu reportů

Spousta agentur i jednotlivců dokonce v dnešní době ztrácí spoustu času tvorbou reportů a přichází tak o čas, který mohou věnovat práci na projektech. Díky automatizaci z pohledu na snadné a rychlé propojení s dalšími nástroji je vytváření reportů vhodné také pro potřeby interního sledování výkonu projektů. Není problém si vytvořit pro projekty univerzální dashboard, kde máte vše co vás zajímá. Jeden z našich dashboardů můžete vidět na obrázku níže.

Automatizovaný marketingový report v Data Studiu

Microsoft Excel nebo Word

Ještě často se setkáváme s reporty v Excelovských tabulkách – Proč ne. Umí-li si agentura proces práce s tabulkou zjednodušit či zcela automatizovat jedná se určitě o osvědčenou formu reportování dat.

Power BI

Placený nástroj. Když chcete z dat udělat přehlednější report. Nástroj umožňuje využívat spousty vizuálních prvků a pomůže vám s prezentací většího objemu dat.

Google Data Studio

My již druhým rokem využíváme v agentuře Google Data Studio. Je unikátní svou možností propojení s ostatními nástroji, snadnou správou dat z propojených nástrojů a dalším možnostmi. Reporty z Data Studia je snadné nasdílet dalším uživatelům, kteří tak získají přístup k vizuálně prezentovaným datům s plnou interaktivitou. Nejčastější propojení probíhá s nástroji Google Analytics, Search Console, Ads, Collabim, tabulkami od Googlu, Super metrics a nespočet dalších propojení na pár kliknutí.

Komentáře