Řešení pro e-shopy

Informace o nové verzi importního rozhraní na server Sreality.cz

Známý realitní server Sreality.cz zavádí od 17.7.2014 změny ve svém importním rozhraní (změny jsou popsány na blogu Srealit a v nové dokumentaci – verze 2.1.11: http://sreality.seznamblog.cz/post/89245586190/nova-verze-dokumentace-k-importu).

Jedná se pravděpodobně o největší změny, které Sreality v rámci změn importů (dokumentace) dosud připravily a očekáváme, že tyto změny postupně zapracují i ostatní realitní servery na tuzemském trhu. Během léta tak budou těmito změnami ovlivněny takřka všechny realitní kanceláře exportující na Sreality nebo na některý z dalších realitních serverů.sreality

 

 

Realitní servery se pravděpodobně přizpůsobí Srealitám

Servery většinou vychází z dokumentace dle Srealit, nebo toto alespoň tvrdí. Na tyto poslední úpravy budou tedy muset reagovat a své můstky upravit, což může trvat několik měsíců.

Nové parametry = potencionální problémy

Jedním z nových parametrů, který nově budou podporovat Sreality, bude například typ nemovitosti „vinice“. Tento parametr však ze začátku budou podporovat pouze Sreality a v případě, že makléř zařadí nemovitost do této skupiny, bude se tato nemovitost na ostatních realitních serverech zobrazovat v kategorii „ostatní“, „jiné“ apod.

Bude tedy náročnější, až do doby, než se alespoň tyto základní údaje napříč servery sjednotí (pokud se vůbec sjednotí), mít na serverech napříč stejné údaje. Jednou nabídku uživatel nalezne pod vinicemi, na dalším serveru pod typem nemovitosti „jiné“, na dalším jako „pole“ apod.

Kontrola obsahu popisu nemovitosti

Mezi další změny Srealit patří nově přidaná kontrola popisu nemovitosti na nevhodná slova (seznam nevhodných slov, bohužel, dokumentace neobsahuje). Z jednání s Srealitami víme, že by se mělo jednat pouze o sprostá slova. Věřme, že to tak zůstane.

Přejmenování nebo zrušení podkategorií

Dále byly ze strany Srealit zrušeny nebo přejmenovány některé podkategorie hlavních kategorií. Několik nových podkategorií bylo rovněž vytvořeno. Zrušením některých podkategorií na straně serveru Sreality.cz budou automaticky již dříve vyexportované nabídky přesunuty pod nejbližší podobnou podkategorii. I tato změna může způsobit nesrovnalosti v inzerci pro mnoho realitních kanceláří. Dnes je nabídka v jedné kategorii, zítra bude jinde… no vyznejte se v tom.

Nové povinné parametry

Na straně serveru Sreality.cz přibyly nové povinné parametry a některé nepovinné parametry byly zrušeny a již dále nebudou tímto serverem zobrazovány. Nové povinné parametry mohou být problémem, protože bude například nutné nově u domů vyplňovat prozatím v ČR nezvyklý údaj o počtu pokojů. Nových povinných parametrů je ale více. Došlo také ke zrušení několika do dnes vyplňovaných nepovinných vlastností. Na údaje „počet“ a „rozměry“ je tedy možné v podstatě zapomenout, minimálně pro server Sreality. Za běhu se tak může změnit charakter inzerce a to asi prodávající, ale ani kupující moc neocení.

Jak budou na změny na Srealitách reagovat konkurenční servery?

Zatím nevíme. Protože úpravy importů vejdou v život poměrně rychle, snažíme se zjistit, jak na tyto změny zareagují velké konkurenční realitní servery. Na základě těchto informací bude stanoven další postup úprav Poski REALU.

Vzhledem k těmto změnám budou v realitním systému Poski REAL provedeny potřebné úpravy v zadávání nabídky a v exportním můstku tak, aby bylo možné nadále exportovat na server Sreality.cz, ale zároveň aby nedošlo k narušení exportu na ostatní realitní servery.

Pro bezproblémový export po zavedení nových importních podmínek ze strany Sreality.cz je nutné provést upgrade vašich stávajících systémů na poslední verzi 2.13, která všechny tyto prvky obsahuje.

logo-pr-small

Důležitá informace pro naše klienty využívající Poski REAL tedy je:

1. Exporty dle poslední verze Sreality.cz budou připraveny v poslední vydané verzi Poski REALU 2.13 (byla vydána v květnu) a 3.0, která se bude vydávat v září 2014.

Doporučujeme všem klientům, kteří využívají starší verze Poski REALU (2.12 a níže), aby si zažádali o kompletní upgrade na tuto aktuální verzi. Kromě úpravy pro Sreality získáte i nové, lepší zadávání adres nemovitostí skrze RÚIAN, responzivní design backendu pro mobily i tablety nebo vylepšený plánovací kalendář (v závislosti na konfiguraci).

(Součastí majitelé Poski REALU ve verzi 2.13 získají úpravu exportního můstku zdarma – na úpravě aktuálně pracujeme.)

2. Pro klienty, kteří z nějakého důvodu nebudou mít zájem o kompletní upgrade, nebo mají individuální verzi Poski REALU, jsme připravili úpravu – Sreality záplatu. Instalace záplaty se bude pro zájemce provádět přes systém Podpory Poski.com a náročnost bude 2–4 hodiny dle verze systému.

Bude se jednat o technickou úpravu můstku, která zajistí, aby nedocházelo k zastavování exportů a chybovosti můstku. Záplata nebude obsahovat poslední úpravy Srealit dle dokumentace, ale pouze základní úpravy zabraňující zastavení exportu.

Záplata zajistí funkční export na Sreality, ale kvůli novým parametrům Srealit může dojít k určitým nesrovnalostem v označení inzerce.

3. Pro majitelé starších verzí Poski REAL 2.12 a nižší do 2.7 včetně, kteří nebudou mít zájem o upgrade, bude možné provést pouze kompletní aktualizaci můstku Srealit. Tato úprava je svou náročností časově složitější než vlastní upgrade na poslední verzi 2.13. Přesnou náročnost Vám jsme schopni stanovit až na základě vašeho požadavku na tento typ opravy můstku.

4. Starší verze než je 2.7. už nelze pro Sreality upravit. Jediným a nejlepším řešením je upgrade systému na nejnovější verzi.

Jak tedy postupovat?

Verze 2.13 – jen potřeba provést upgrade můstku na Sreality nebo pořídit záplatu pro Sreality. Úprava je pro majitele verze 2.13 zdarma a provedeme ji automaticky.

Verze 2.12 – 2.7 – jen potřeba provést upgrade můstku na Sreality (může být nákladnější než upgrade na novou verzi Poski REALU), provést záplatu nebo pořídit upgrade systému na verzi 2.13 (doporučujeme).

Verze 2.6 a nižší –  jedinou možností je upgrade systému na aktuální verzi.

 

Děkujeme za pochopení.

Tým Poski REAL.

Komentáře