Řešení pro e-shopy

Inzerát nenalezen – problematický export nabídek na Avízo

Narazili jste se na zobrazením chyby “inzerát nenalezen“? Může ji způsobovat nový systém vyhodnocovnání duplicit na Avízu. (dvě podobné nabídky může vyhodnotit jako stejné).

Systém vyhodnocování duplicit na portálu AVÍZO.cz

Na realitním portálu AVÍZO.cz mají nasazen systém vyhodnocování duplicit, který funguje následujícím způsobem.

Dejme tomu, že jako první se na server AVÍZO.cz vyexportuje z PoskiREALu nabídka č. 0100. Následně se z PoskiREALu vyexportuje nabídka č.0200, která je ovšem systémem vyhodnocování duplicit na straně serveru AVÍZO.cz vyhodnocena jako duplicitní vůči nabídce č.0100.

V PoskiREALu se zobrazí chybové hlášení obdržené z importního rozhraní AVÍZO.cz “Inzerát byl označen jako duplicitní :0100”.

Toto hlášení znamená, že byla nahrána nabídka č.0200, ale zároveň byla ze serveru AVÍZO.cz smazána nabídka č.0100 a již se dále neinzeruje.

Díky tomuto způsobu vyhodnocování duplicit ze strany serveru AVÍZO.cz následně může docházet v PoskiREALu při exportu k dalším chybovým hlášením “Inzerán nenalezen” při pokusu odeslat změny k nabídce č.0100, příp. při pokusu k odstranění nabídky ze serveru, protože již na serveru AVÍZO.cz neexistuje – byla smazána systémem vyhodnocování duplicit.

V takovémto případě chyby “Inzerán nenalezen” nezbývá, než obrátit se na naši technickou podporu podpora@poski.com s žádostí o odblokování chyby.

Komentáře