Informace pro klienty, Řešení pro realitní kanceláře

Material design, aneb co Poski REALu dal a co zase vzal

Jak si mnozí z vás všimli, koncem loňského roku, přesněji v listopadu 2019, vyšla nová verze realitního CRM řešení Poski REAL 4.0 s označením nová generace. Ale co to znamená pro uživatele? Co je přesně ten Material Design? Pojďme se tedy společně poohlédnout za poslední velkou aktualizací.

Abychom to vzali popořadě. Novou verzi systému jsme označili jako novou generaci z mnoha důvodu. Systém totiž prošel několikaměsíčním vývojem a následným testováním. Velká část věcí se udála v pozadí a jádře systému, tedy tam, kde to oči uživatele nepoznají. Na druhou stranu se také změnila spousta viditelných a funkčních věcí, které ovlivnily každodenní použitelnost a vzhled celého systému. Celkovým cílem bylo zjednodušit práci, udělat kompletní revizi starého kódu, komponent a knihoven, podívat se na zub rychlosti, případně odezvě systému a v neposlední řadě systém zmodernizovat, aby se do něj nejen stávající makléři rádi vraceli, ale abychom také zaujali nové potenciální zájemce.

Poski REAL nová generace

Nyní teda k tomu, co je to Material Design a jeho komponenty. Odborně řečeno jedná se o vizuální jazyk, který syntetizuje klasické principy dobrého designu s inovacemi technologie a vědy. V jednodušší formě se jedná o designový jazyk, který pochází z dílen technologického giganta Google. Celý tento obor pak udává směr a pravidla nejen pro to,  jak by měl jednotlivý element vypadat, kde by měl být umístěný, ale také jak by se měl chovat a fungovat samostatně nebo vůči ostatním prvkům. Již zmíněným elementům se říká komponenty, které poté slouží jako stavební kameny pro vytvoření uživatelského rozhraní aplikace. Těchto komponent je celá řada, primárně je Google začal používat v Android či iOs aplikacích, dnes je však můžeme vidět také skrze aplikace na webu. 

Material Design Poski REAL

Do Poski REALu byla implementována většina komponent. Avšak častokrát nám stály v cestě nemalé překážky, v určitých případec

h bylo potřeba i některé funkcionality přepisovat kompletně znovu, abychom dosáhli potřebného řešení nebo dopasovali stávající řešení dle pravidel Material Designu. Pojďme se nyní podávat na některé z nich.

  • Formulářové prvky – Skrze celý systém, modul po modulu, byly přeimplementovány všechny formuláře do MD komponent, také bylo sjednoceno jednotlivé rozložení a chování prvků. Výhodou jsou již ošetřené stavy, validace, přístupnost atd.
Material Design Poski REAL
Definice formulářových prvků – 1. Obal, 2. Hlavní ikona (volitelné), 3. Label text, 4. Input text. 5. Koncová ikona (volitelné), 6. Indikátor aktivace. 7. Pomocný text (volitelné)

 

  • Tlačítka a ikony – Ty jsou nyní výrazné a vždy na správném místě, tlačítka jsou v několika různých variantách. Sjednotili jsme taky ikonovou typografii, rozšířili ji o komponentu ikonových tlačítek.
Materisl design Poksi REAL
Definice komponenty záložek – 1. Obal, 2. Aktivní ikona, 3. Aktivní textový label, 4. Indikátor aktivní karty, 5. Neaktivní ikona, 6. Neaktivní textový label, 7. Položka záložek
  • Záložky – Podstatnou změnou a hlavně dlouho potřebným sjednocením si prošly také přepínací záložky ve výpisech či panelech. Nyní jsou výrazné, viditelné a funkční s důrazem na použitelnost a přístupnost.

Material design poski real

  • Za zmínku také určitě stojí grid layout, tedy mřížka rozložení, která je implementována pomocí moderního css gridu. Dale byly do systému zahrnuty například datové tabulky, ukazatele průběhu načítání, notifikace, dropdown menu atd.

Ne na vše existovala připravené komponenty, ale to neznamenalo, že bychom se například notifikacím, výpisům modulů, filtrům, přihlašovací obrazovce či konfigurátorům nevěnovali. Ba naopak. Podle definovaných stylů a pravidel, které byly aplikovány při redesignu systému v poslední verzi jsme se vrhli i na tyto komponenty.

Závěrem lze říct, že i přesto, že nás stál Material Design spousty sil, hodin a šedivých vlasů, výsledek stojí za to. Tomu také nasvědčuje spokojenost našich klientů a celkový zájem zvenčí o naši novou generaci systému. Z vývojového pohledu toho máme pro rok 2020 a systém Poski REAL v mysli opravdu hodně. To, co ovšem přinese reálný provoz, vývoj a zpětná vazba uživatelů, nám známo zatím není. Tak či tak verzí 4.0 vše teprve začalo a vy se proto můžete těšit na to, jaké příjemné vylepšení, ať už funkční nebo vizuální, vám následující aktualizace přinesou. 

Komentáře