Informace pro klienty

Nastavení poštovního klienta – EM Client

Po stažení vyplňte vaše přihlašovací údaje, které jste obdržel a klikněte na tlačítko další.

V detailu účtu taktéž doplňuje název i jméno vaši mailovou adresu. Bez šifrování lze zvolit v dalším kroku.Ve výchozím nastavení aplikace nerozpoznala správné nastavení SMTP a IMAP serverů. Pokud jste postupoval stejně jako já, tak nyní máte korektně nastavenou mailovou adresu.

Komentáře