Řešení pro e-shopy

Návod: Zadávání pozemků v systému Poski REAL

Vážení klienti,

často se na nás obracíte s dotazem jak správně zadat pozemek do systému Poski REAL. Je to vcelku jednoduché, jen je třeba dodržet určitý postup.

Proto jsme se rozhodli pro Vás vytvořit krátký návod “Jak na to”.

Po přihlášení do systému vytvořte novou nabídku. Jako typ nemovitosti zvolte pozemek a vyplňte všechny povinné údaje. Povinné údaje jsou vyznačeny červeně.

Zadávání adresy

Zadávání adresy si ukážeme na konkrétním příkladě: Okres: Šumperk, Město: Mohelnice, Katastrální území:Mohelnice, Číslo parcely:2859/19

Parcelu vyhledávejte postupně s pomocí našeptávače.  V každém kroku vždy vyčkejte až Vám našeptávač nabídne možnosti.

1. Vyhledání města (obce) 

Nejdříve zadejte město (obec) a vyčkejte, až Vám našeptávač poskytne možnosti.

012. Výběr a potvrzení adresy města (obce)

Kliknutím na adresu vyberte možnost, která je správná. V tomto případe potřebujeme obec Mohelnice, okres Šumperk. Po zvolení adresy, systém automaticky doplní informace, např. kraj, okres.

02

Poznámka: V případě, že se v našeptávači nenachází Vámi požadovaná adresa, pokračujte v zadávání adresy do našeptávače. (město, katastrální území parcela)

3. Vyhledání katastrálního území a parcely

Pro vyhledávání parcely je nutné znát katastrální území. Na základě ulice nebo části obce nelze parcelu vyhledat. V našeptávači se katastrální území označuje zkratkou k.ú..

Vraťte se do našeptávače a zadejte buďto katastrální území, v našem případě se jedná o katastrální území Mohelnice.003

Nebo doplňte za mezeru číslo parcely, vyčkejte, a vyberte z našeptávače možnost obsahující údaj o katastrálním území. Po potvrzení adresy kliknutím, se údaje zobrazí v tabulce.03

5. Doplňující informace k parcele

Pokud znáte městskou část, část obce a ulici, je dobré tyto údaje doplnit.  V případe, že tyto údaje nevyplníte, je možné, že nabídka nebude na některé servery exportována.

04

Údaje se nevyplňují automaticky, protože v číselníku RÚIAN neexistuje vazba mezi parcelou a těmito údaji. Z tohoto důvodu systém nemůže ani otestovat správnost jejich vyplnění.

6. Adresa nenalezena

V případe, že se pod našeptávačem zobrazí informativní hláška, INFO: nenalezeno, upřesněte zadání adresy, zkontrolujte, zda jste zadali všechny části adresy správně.

05

7. Ověření správnosti adresy dle číselníku RÚIAN

Pokud jste si jistí, že je adresa správně zadaná, ověřte si, zda-li se adresa nachází v číselníku adres RÚIAN, se kterým je náš systém propojený. Adresu si můžete ověřit na stránkách CUZK.cz.

10

V případě, že se adresa v číselníku nachází a Vám se opakovaně nedaří adresu do systému zadat, neváhejte se obrátit na naši technickou podporu emailem podpora@poski.com nebo telefonicky +420 733 534 704.

8. Zobrazení parcely na mapě

V případe, že zobrazení parcely na mapě neodpovídá skutečnosti, využijte možnost ručního zadání pozice.

Pomocí stisknutého levého tlačítka myši a současným tažením je možné pohybovat se na mapě. Na levé straně mapy se nachází nástroj pro přibližování/oddalování mapy.

mapa

Požadovanou pozici parcely zvolíte kliknutím pravého tlačítka myši do mapy. Červený bod znázorňuje nové umístění parcely, které se bude zobrazovat na webu.

Po vybrání pozice parcely můžete pokračovat v zadávání nabídky. Na konci je nutné nabídku uložit.

Důležité:

Údaje kraj, okres, město, městská část, ulice, katastrální území se oddělují čárkou.
Číslo parcely se odděluje od ostatních údajů mezerou.

Komentáře