Informace pro klienty

Obchodní podmínky: víme, co všechno musí obsahovat!

Zpracovat obchodní podmínky nemusí být vůbec jednoduché. Mnoho provozovatelů
e-shopů má představu, že obchodní podmínky vlastně nemusí vůbec složitě řešit. Není to však pravda, zákon totiž přesně nařizuje, co v obchodních podmínkách musí být stanoveno. Právě o tom bude náš dnešní článek, který vám detailně ukáže, jak vytvořit bezchybné obchodní podmínky.

Obchodní podmínky

 

Mnoho začínajících provozovatelů se často snaží inspirovat při tvorbě obchodních podmínek u konkurence. Není to však nejlepší cesta a v budoucnu na to můžete doplatit.

Obchodní podmínky musí přesně odpovídat paragrafům spotřebitelských smluv občanského zákoníku, proto si dejte u jejich sestavování velký pozor, případně si je raději nechte sepsat, nebo zkontrolovat právníkem. Můžete si tak ušetřit spoustu starostí v případě komplikací. A věřte, že špatné obchodní podmínky nemusí znamenat jen pokutu, ale mohou vážně uškodit i celému podnikání.

E-shopy mají nejčastěji problém s reklamačním řádem a zapomínají informovat o možném odstoupení od smlouvy v zákonem stanovené době 14 dnů. Některé navíc neinformují o konečné ceně zboží či nákladech na dopravu.  

Nezapomeňte se změnou služeb nebo nabízeného zboží měnit také své obchodní podmínky, mnoho provozovatelů na toto zapomíná a zbytečně se tak vystavuje možným sankcím.

Co všechno musí obchodní podmínky e-shopu nekompromisně obsahovat?

Jednoznačně musí každý internetový obchod uvádět kontaktní i identifikační údaje. Mezi další parametry patří vše, co se nějakým způsobem dotýká oblasti podnikání daného e-shopu, a to i ze strany zákazníka. Obchodní podmínky v podstatě definují práva a povinnosti obou smluvních stran uzavřeného obchodu. Z toho více povinností má samozřejmě prodejce, tedy e-shop, k zákazníkovi jsou obchodní podmínky už z podstaty benevolentnější.

  • zcela jasná musí být identifikace obchodu, jedná se o jméno společnosti, případně celé jméno provozovatele a sídlo právnické osoby, nebo bydliště fyzické osoby.
  • údaj o zápisu v obchodním rejstříku či podobné evidenci, včetně spisovné značky
  • doručovací adresu, telefonní číslo a nejlépe adresu pro elektronickou poštu
  • v případě, že podléhá činnost režimu povolování, potom musí být uvedeny údaje o kontrolním orgánu
  • chybět nesmí ani název a charakteristika zboží, se kterým e-shop obchoduje, případně popis služeb, jsou-li předmětem podnikání
  • konečná cena zboží, případně služeb, jasně musí být definována i cena dopravy u zboží, nebo dílčí ceny u služeb, například poplatky za zprostředkování – musí být také jasné, zda jsou ceny včetně DPH
  • detailně musí být uveden také způsob platby, dodání zboží nebo plnění u služeb
  • velmi důležité je také poučení o odstoupení v zákonem stanovené lhůtě 14 dnů a popis, jak takové odstoupení provést
  • reklamační řád
  • doba, po kterou jsou uvedené ceny platné

Víte, že pokud neuvedete v obchodních podmínkách zákonem stanovené odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, automaticky se pak prodlužuje až na 3 měsíce!

Obchodní podmínky na e-shopu zveřejněte na přehledném místě

Možná byste to nečekali, ale zákon mimo jiné upřesňuje i to, kde by měly být obchodní podmínky umístěny. Jako provozovatel e-shopu máte povinnost informovat o obchodních podmínkách, pokud by se tedy nacházely na nepřehledném či skrytém místě, mohlo by to být považováno za nesplnění této povinnosti. Jejich umístění by mělo být jasné a logické.

Zákon také nařizuje, že obchodní podmínky musí být v takové formě, která umožňuje jejich reprodukci a archivaci. V praxi to znamená, že by měly jít jednoduše stáhnout a vytisknout – ideálním řešením tak je například PDF dokument.

Právní služby minimalizují rizika

Doporučujeme využít právních služeb zkušených právních kanceláří. Nemusíte si nutně nechat vytvořit obchodní podmínky na míru, s trochou šikovnosti to podle návodů zvládnete sami, avšak vždy si je nechte alespoň zkontrolovat, než je definitivně zveřejníte na e-shopu. Věřte, že se tak vyhnete zbytečným problémům – ano, obchodní podmínky nikdo nečte, ale jen do chvíle, než nastane nějaký problém.

Komentáře