Řešení pro e-shopy

Návod: Jak nastavit podpis v emailu – RoundCube

RoundCube patří mezi nejoblíbenější webová emailová rozhraní na trhu. Mezi jeho přednosti patří zejména snadná ovladatelnost a moderní vzhled, který ocení řada naších klientů.

V dnešním návodu si ukážeme jak v RoundCube nastavit vlastní podpis emailu.

Postup nastavení podpisu v RoundCube

1. přihlášení do emailu

Nejdříve se potřebujeme přihlásit do emailového rozhraní. Adresu rozhraní i přihlašovací údaje obdržíte o svého dodavatele (v tomto případě Poski.com). Z pravidla jde o adresu http://posta.domena.cz/.

012. Nastavení formátů textu emailů

Zprávy můžeme odesílat:

  1. jako prostý text – tento přístup nám poskytuje čistě textovou podobu zpráv bez formátování
  2. jako HTML – tedy s možností text zdobit různými typy fontů, barev, obrázků a odkazů

Je dobré si uvědomit, že méně někdy znamená více a příliš dlouhý nebo zbytečně výrazný podpis může zprávě spíš uškodit.

Nastavení formátu textu provedeme v sekci:

Nastavení > Vlastnosti > Psaní zpráv

Chceme-li použít prostý text, toto nastavení pro nás není až tak důležité. Pokud nás však zajímá HTML podpis, je potřeba provést nastavení:

Vytvářet HTML zprávy: vždy

02

 

3. Nastavení identity (podpis)

Nastavení nalezneme v sekci:

Profily > <nase-adresa@nase-domena.tld>

03

Uvedeme si nejzajímavější nastavení:

  • Zobrazit jméno: jméno, které se bude zobrazovat adresátům v hlavičce zprávy
  • Odpověď na: na tuto adresu nám adresáti budou posílat odpovědi na naše zprávy, vyplňujeme pouze v případě, že se e-mailová adresa liší od naší adresy
  • Skrytá kopie: na zde zadanou adresu nám budou chodit skryté kopie všech zpráv, které s touto identitou odešleme
  • Nastavit výchozí: použijeme tuto identitu jako výchozí

K identitě nedílně patří i podpis, chceme-li použít prostý text, necháme zatržítko u možnosti “HTML podpis” bez zatržení. V tomto případě můžeme vepsat do pole text našeho podpisu a vše uložit.

V opačném případě, přejeme-li si použít HTML podpis, zatrhneme – dojde ke změně editoru.

04

 

4. Příprava a vložení HTML podpisu

Do editoru můžeme vložit text, změnit jeho font, přidat obrázek nebo hypertextový odkaz.

Obrázek

Pro vložení obrázku zvolíme ikonu Vložit / upravit obrázek.

05

Postupujeme dle instrukcí.

06

07

Nahrajeme obrázek z našeho disku, poté jej vybereme a tím je nahrán do našeho podpisu.

08

09

Hypertextový odkaz

Uznáme-li za vhodné, aby v našem podpisu byl také například odkaz na naše webové stránky nebo e-mailová adresa (možná si ji adresát nepřečte z hlavičky zprávy), můžeme využít funkci Vložit / upravit odkaz. Nejdříve vybere text, který bude reprezentovat odkaz a poté zvolíme příslušnou ikonu.

11

  • Odkaz na e-mailovou adresu: v tomto případě před adresu přidáme klíčové slovo s dvojtečkou “mailto:”, které zajistí, že se našemu adresátovi při kliknutí na odkaz otevře okno poštovního klienta s vytvořením nové zprávy zasílané na tuto adresu (ujistíme se, že se v poli nenachází žádné mezery)
  • Odkaz na webovou stránku: adresu vkládáme v plném tvaru – tedy ideálně včetně www a v nastavení “Cíl” zvolíme “Nové okno“.

Tím jsme prakticky hotovi. Po uložení se nám podpis zobrazí vždy při vytváření nové zprávy v textu e-mailu. Vyzkoušejme si to.

12

Výborně! Pokud se nám nedaří podpis zadat nebo nemáme k dispozici webmail RoundCube a chtěli bychom jej využívat, můžeme se obrátit na technickou podporu Poski.com.

Komentáře