Informace pro klienty, Návody a rady, Řešení pro e-shopy

Poski Profi Email – Jak na Thunderbird?

Mozilla Thunderbird je svobodný poštovní klient pro práci s e-maily na vašem počítači. Dostupný je pro nejběžnější operační systém Windows, ale i Mac nebo Linux.

Program Thunderbird si můžete stáhnout zde.

Nástroje – Nastavení účtu

Zapněte program Thunderbird, klikněte na Nástroje a následně na Nastavení účtu.

Přidat poštovní účet

Přidejte si poštovní účet kliknutím na Přidat poštovní účet….

Vyplnění údajů

Vyplňte své jméno (nepovinné, zobrazuje se v hlavičce zprávy), kompletní emailovou adresu (např. jan@novak.cz) a heslo k emailové schránce, jak jste jej obdrželi. Po vyplnění údajů klikněte na Pokračovat.

Realitní software

Ruční nastavení

Servery

V případě, že nedojde k automatickému načtení poštovních serverů, nastavte si je ručně. Rozdíl mezi IMAP a POP3 je popsán níže. Nevíte-li jaký typ účtu zvolit, doporučujeme Vám IMAP.

Server odchozí pošty

  • SMTP msa.vshosting.cloud, port 587, STARTTLS, Heslo, zabezpečený přenos

Server příchozí pošty

  • IMAP mda.vshosting.cloud, port 143, STARTTLS, Heslo, zabezpečený přenos

Server příchozí pošty POP3

  • POP3 mda.vshosting.cloud, port 110, STARTTLS, Heslo, zabezpečený přenos

 

Vytvoření účtu

Po dokončení a ověření přístupových údajů klikněte na Vytvořit účet.

Gratulujeme, povedlo se Vám vytvořit účet.

 

Ověření nastavení

Zkontrolujte si nastavení pošty odesláním a přijetím testovací zprávy.

Pokud máte potíže s připojením k serveru, zkontrolujte nastavení programu.

 

V některých případech může komunikaci se serverem bránit jiný program (antivir, firewall, aj.). Ujistěte se, že jiné programy povolují komunikaci programu Thunderbird se serverem.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na technickou podporu Poski.com.

 

Nastavení podpisu

“Podpis” je blok textu, který se automaticky připojuje ke každé zprávě při jejím odeslání. Návod pro nastavení podpisu pro poštovního klienta Thunderbird naleznete zde.

 

Rozdíl mezi IMAP a POP3

POP3 pošta se stahuje do počítače nebo zůstává na serveru po definovaný čas. Toto nastavení je vhodné, přejete-li si uchovávat poštu na svém počítači. Nevýhodou je nemožnost vrátit se k poště z jiného místa, než kde je uložena. Toto nastavení je vhodné, pokud máte omezenou kapacitu prostoru u emailových schránek.

IMAP je určen pro vzdálený přístup k e-mailové schránce. Na rozdíl od protokolu POP3 umí IMAP pracovat v tzv. on-line i off-line režimu a nabízí pokročilé možnosti vzdálené správy (práce se složkami, přesouvání zpráv, prohledávání na straně serveru a podobně).

Protokol IMAP doporučujeme, přistupujete-li k poště z různých zařízení.

Nevíte-li jaký typ účtu zvolit, doporučujeme Vám IMAP.

Máte-li vícero zařízení, prostřednictvím kterých přistupujete k poště, a chcete, aby se Vám zprávy ukládaly do Vašeho počítače, například z důvodu omezené kapacity emailové schránky, doporučujeme v PC nastavit protokol POP3 a definovat dobu, po kterou mají zprávy zůstat uloženy na serveru – k jejich odstranění ze serveru nedojde ihned po jejich stažení do počítače, ale až po určené době. Po tuto dobu se k zprávám budete moci připojit i z jiných zařízení využívajících protokol IMAP. Na ostatních zařízeních je pak vhodné nastavit protokol IMAP.

Komentáře