Řešení pro e-shopy

Poski REAL – migrační režim Sreality.cz

Migrační režim na serveru Sreality.cz

Od technické podpory serveru Sreality.cz jsme dostali vyjádření ohledně “migračního režimu” při přechodu z jiného realitního programu, kdy je potřeba znova exportovat všechny nabídky:

“Pokud klient potřebuje převést inzeráty z jednoho programu do druhého, aniž by se vyhodnotily duplicity (např. smazáním a opětovným nahráním stejných inzerátů), pak využije migračního režimu.

Je potřeba dodržet zásadní podmínku, a to unikátní advert_code (tzn. ID

zakázky) jak u starých, tak nových inzerátů. Pokud existuje mezi starými inzeráty právě jedno ID zakázky pro právě jeden inzerát a současně toto unikátní ID zakázky existuje pouze u jednoho inzerátu nového, pak se tyto nabídky spárují a nedojde ke vzniku chyb nebo duplicit. Přepíší se jen advert_rkid, což je obvyklým záměrem. Celým jedním importem se tedy můžou změnit všechna rkid najednou. Bez migračního režimu by toto nebylo možné.

Migrační režim je pak spuštěn krátkodobě, po 3 dnech se automaticky vypne.

Doporučuji jej ale vypnout dříve, zpravidla ihned po provedení importu, pokud je vše v pořádku.

Pokud je vše přepsáno korektně a nevznikají tedy nové inzeráty, pak nevznikají ani nové náklady.”

Ze zkušeností doporučujeme předem všechny nabídky na serveru Sreality.cz přenastavit do stavu “neaktivní” – toto si klient musí nastavit sám, anebo po dokončení migrace si musí klient projít všechny nabídky na serveru a ty, které nepochází z exportu PoskiREALu nechat smazat.

Dále po dokončení prvotního exportu z PoskiREALu je nutné neprodleně zažádat o ukončení “migračního režimu”, v opačném případě může při dalším exportu docházet k podobné chybě:

[500]: Backend error 404 MySQL error: <1062, Duplicate entry ‘xxxx-xxxxx’ for key ‘rkcompanyuid’>.

Komentáře