Informace pro klienty, Řešení pro e-shopy

Předimplementační analýza: vyplatí se do ní investovat?

Přemýšlíte nad novým e-shopem nebo webem? Pak je jedním ze základních pilířů úspěšného projektu tzv. předimplementační analýza. Při vývoji softwarového díla je totiž nejdůležitější právě komunikace se zhotovitelem. Aby vývojáři dokázali připravit řešení, které splňuje všechny požadavky, musí mít také vhled do podnikání klienta. Jen tak může vývojář efektivně promyslet potřebné návaznosti a důsledky a navrhnout smysluplná řešení. Jedná se především o informace, jakým způsobem funguje logistika, příjem a zpracování objednávek, účetní systémy apod. Tyto skutečnosti pak rozhodnou, zda stačí základní verze softwaru nebo budou potřeba individuální úpravy.

Budete mít lepší představu o výsledné ceně

Pokud vyžadujete individuální úpravy softwaru, je nutné zjistit, co přesně budou obnášet. Může jít o napojení na účetní systém, rozvozové služby nebo produktové konfigurátory. Díky těmto informacím lze lépe odhadnout časovou náročnost a nacenit celý projekt. Podstatně se tím snižuje riziko víceprací a situací, kdy si klient během testování v závěrečné fázi uvědomí, že potřebuje dodat ještě další funkcionality. Předimplementační analýza tak vede k oboustranné spokojenosti zadavatele i realizátora.

Přehledný harmonogram

Když je jasné, co se bude realizovat, zkušení vývojáři dokážou odhadnout potřebný čas k implementaci. Mohou se tak určit jednotlivé fáze projektu, které musí být realizovány postupně a na kterých lze pracovat souběžně, a naplánovat celý projekt s časovým rámcem. Budete přesně vědět, kdy budete moci nalákat nové zákazníky na vylepšený e-shop.

Rozsah projektu

Nový web s sebou přináší některá úskalí. Proto by součástí takového projektu měla být i jasná strategie, co má být zachováno a co se nově vytvoří. Grafik připraví wireframe, kodér schválí technickou proveditelnost návrhu, s přesměrováním URL adres pomůže SEO specialista a  programátor vymyslí napojení na současné napojení na externí systémy jako jsou dopravci či sklady.

Co dalšího obsahuje předimplementační analýza?

  • náhled na současný stav e-shopu,
  • rizika a příležitosti projektu,
  • informační architektura, tj. uspořádání informací a jejich provázání na webu,
  • funkční požadavky a návrh jejich řešení s finanční a časovou náročností,
  • propojení s externími systémy (účetnictví, skladové systémy, …),
  • návrh designu webu

Dvakrát měř, jednou řež

Protože je předimplementační analýza samostatná položka celkové ceny díla, mnoho klientů do ní neinvestuje. Přitom to je právě tento bod celého projektu, který nejvíce šetří čas i peníze. Říká se: „Dvakrát měř, jednou řež.“ U předimplementační analýzy to platí stoprocentně.

Podívejte se na případovou studii jednoho z našich klientů a přesvědčte se sami, že předimplementační analýza se rozhodně vyplatí.

Komentáře