Informace pro klienty, Návody a rady, Řešení pro realitní kanceláře, Stojí za pozornost

Realitní zákon: Co čeká realitní trh?

V minulém roce prošel parlamentem nový realitní zákon. Co se změní pro realitní zprostředkovatele? Legislativa vyžaduje odbornou způsobilost makléřů, jejich povinné pojištění a omezuje realitním kancelářím poskytování finančních úschov.

Zákon o realitním zprostředkování (také Realitní zákon, ZRZ) byl Prezidentem republiky podepsán 8.1.2020. Aktuálně se očekává, že bude vyhlášen ve Sbírce zákonů kolem poloviny února, účinnost by nastala 15. dní po vyhlášení, tedy +/- 2.3.2020.

Realitní zákon makléř

Proč vznikl?

Ze strany vlastníků nemovitostí došlo k dlouhodobé nespokojenosti s kvalitou realitních služeb, zvýšila se četnost soudních sporů a také negativních zkušeností klientů s realitními kancelářemi. Podle Ministerstva pro místní rozvoj je jeho cílem upravit a jasně vymezit vztahy v realitním byznysu, především posílit ochranu klientů realitních zprostředkovatelů a zlepšit fungování realitního trhu. V současné době jsme byla jedna z mála zemí EU, která neměla regulovanou činnost realitních makléřů, z toho důvodu také máme v ČR nejvíce realitních zprostředkovatelů na hlavu obyvatele. Dále chybělo zákonem dáno minimální vzdělání / certifikace, praxe, pojištění, definice činnosti.

Jaké změny nás čekají?

  • Z volné živnosti, jejíž provozování nevyžaduje prokázání odborné způsobilosti, se totiž stává vázaná. Makléři budou muset mít buď odpovídající vzdělání, nebo jeho kombinaci s praxí.
  • Nově je pro realitní makléře povinné i pojištění, a to s limitem minimálně 1,75 milionu na jednu pojistnou událost a 3,5 milionu pro případ souběhu více událostí v jednom roce.
  • Realitní zprostředkovatel již nebude oprávněn poskytovat úschovu peněz za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy a zároveň není oprávněn tuto službu zprostředkovávat nikým jiným než advokátem, notářem nebo bankou.
  • Dále bude definována realitní činnost jako taková, co vše zahrnuje realitní zprostředkování.
  • Sjednat exkluzivitu půjde na maximálně 6 měsíců. Do té doby, aby měla realitní kancelář nárok na sjednanou provizi, musí realitní makléř prodat danou nemovitost. Pokud by se s prodávajícím nedohodla na dodatku, ztrácí nárok na vyplacení provize.
  • Od nového Realitního zákona se očekávátaké vymezený seznam dokumentů, které musí předat RK zájemci o koupi. Návrh Realitního zákona počítá s povinnosti RK předat zájemci o koupi výpis z Katastru nemovitostí a poskytnout informace o konkrétních závadách a omezeních váznoucích na předmětu převodu.
Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s projektem Realiťák roku pořádali 7. 1. 2020 odborný seminář na téma „Implementace realitního zákona“. Novým realitním zákonem provedl Pavel Rakouš, vedoucí odboru realitní činnosti na MMR.

Komentáře