Řešení pro e-shopy

Rizika crowdsourcingu

Crowdsourcing? O co jde?

Nejprve stručně k tomu, co to crowdsourcing je. Jedná se o variantu outsourcingu, kterou lze nejlépe popsat na příkladu Wikipedie. Tento známý zdroj informací je tvořen běžnými uživateli internetu, tedy davem (anglicky crowd). Tento postup přenesení práce ovšem není nijak nový a lidé jej používají téměř denně.

Crowdsourcing v praxi – jak si nechat ujet autobus

autobus DPO, zdroj dpo.cz

Nějakou dobu zpátky jsem se prakticky potkal s jedním vcelku komickým selháním crowdsourcingu vzniklým v důsledku rekonstrukce Svinovských mostů v Ostravě. Ve skupince tří lidí jsme směřovali z vlakového nádraží na autobusovou zastávku, která je důvodu rekonstrukce průběžně přemisťována.

Naše skupinka se ovšem rozpadla poté, co zbývající dva členové zastavili v místě dřívější polohy zastávky, kde se již shromaždily desítky lidí. Přítomnost davu považovali za příznak toho, že v daném místě zastávka stále je. Já jsem ovšem pokračoval dále s argumentem, že jsem nedávno viděl autobus zastavovat o několik desítek metrů dále za pilířem mostu.

Po chvíli jsem vědel, že moje varianta odpovídá skutečnosti. Jednou indikací byl samozřejmě směr kudy se vydal autobus, ale co bylo v daném okamžiku překvapivé, i na tomto druhém místě stálo několik desítek lidí.

Crowdsourcing – vyplatí se “crowdsoursovat” ? Ponaučení

1. Povaha crowdsourcingu je přesně dána slovy, ze kterých se tento pojem skladá. Podobně jako “out”, ani “crowd” neznamená “lépe”.

2. Dav je dán perspektivou pozorovatele. Z hlediska mých spolucestovatelů jsem šel “proti davu”. Z hlediska řidiče autobusu jsem naopak “následoval dav”. Není jednoduché položit takovou otázku, na kterou by se nedalo najít více skupin s rozdílnými odpoveďmi. V takových připadech je pak výsledek crowdsourcingu závislý spíše na tom, jak vybíráme lidi do davu, než jaká je správná odpověď.

3. Autobusová zastávka se nachází na místě, kde řidič autobusu zastaví.

Komentáře