Řešení pro e-shopy

Soutěž na Facebooku – pobavte se a vyhrajte USB flashku

Pro všechny lidi se zajímavými nápady jsme připravili novou “básnickou” soutěž na našich Facebook stránkách https://www.facebook.com/Poskicom

Hlavní cenou v soutěži je 8 GB značková USB  flashka (výherce volí fanoušci svými hlasy).   Druhou cenou “poroty” je dárkový balíček Poski.com.

Zúčastnit se soutěže je opravdu jednoduché.

Co je třeba udělat?

Napsat krátký vtipný příběh nebo básničku z následujících slov:

internety * programátor * jaro * sekačka * tančit * fárat* agresivní

(slova můžete skloňovat i časovat, můžete přidávat i své vlastní slova)

Pravidla

Autor/ka příběhu / básničky s nejvíce LIKE získá hlavní cenu soutěže.

Druhou cenu (dárkový balíček Poski.com) získá autor/ka, který /á nejvíce svým příběhem zaujme porotu složenou z týmu Poski.com.

Vyhodnocení soutěže proběhne 5.5.2014 ve 15 hodin.

Své texty vkládejte na zeď na našich FB stránkách, každý autor může vložit pouze jeden text.

Vyhrazujeme si právo smazat texty, které by porušovaly podmínky Facebooku nebo zákonů ČR.

 

  1. Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost Poski.com, . s r.o., sídlo: 28.října 1584/281, 709 00 Ostrava – Hulváky.  Vedený u rejstříkového soudu v Ostravě pod značkou C 41782.

  2. Soutěž bude probíhat v termínu od 15. dubna 2014 do 5. května 2014 15:00 hodin na území České republiky.

  3. Vyhlašovatel soutěže si ponechává právo soutěž v případě potřeby prodloužit. Maximálně však do 31.5.2014.

Komentáře