Řešení pro e-shopy

Vertikální komunikace ve firmě

Dnešní článek bude poněkud netradiční v tom, že se nebude přímo dotýkat internetu ani jiných technologií. Ve výsledku je totiž úplně jedno, jestli následující problém řešíte ve firmě specializovaným systémem jako my nebo e-mailem jako my nebo lístečky na stole jako my nebo ústně jako my nebo úplně jinak. Vertikální komunikace ve firmě je klíčová pro celkový úspěch a málokdo si může dlouhodobě dovolit toto téma ignorovat.

Nejdříve ovšem krátký příběh o tom, jak takový problém vypadá v praxi. Celá věc začíná v naší ostravské kanceláři. Nejmenovaná společnost prodávající alkoholické nápoje se rozhodla inzerovat v rádiu a to takovým způsobem, že se během dne díky této reklamě nahromadí dostatečná nevole, abychom přeladili na jinou stanici. Nejvtipnější ovšem je, že když jsem provedl rychlou anketu, tak se nikdo kromě mne nepřiznal, že by věděl, kde by prodejna příslušné firmy mohla být, naopak nejméně jeden kolega prohlásil, že jim ten název firmy ani není rozumět.

Když jsem šel tedy v pátek po práci okolo, rozhodl jsem se jim tuto informaci sdělit – koneckonců alespoň minimální zpětná vazba je potřeba k zhodnocení úspěšnosti jakékoliv reklamní kampaně. Ve zkratce mohu říct, že jsem s tímto přístupem nepochodil. Pokud prodávající pochopila, že se snažím předat vzkaz k povolané osobě v rámci jejich firmy, tak si přinejmenším nic nepoznačila.

A tím se dostávám k podstatě vertikální komunikace ve firmě – musí existovat a všichni zaměstnanci by měli vědět alespoň základní pravidla, jak funguje. Může se totiž stát, že důležitou informaci dostane prakticky kdokoliv. A tato osoba by vždy měla být buď kompetentní reagovat, nebo informaci předat dále. Tedy informace by se nikdy neměla náhodně ztratit – což ovšem neznamená, že nemůže být zahozena.

Dobrým příkladem může být fungování supermarketu. Pokladní samotná má přesně vyhrazené hranice toho, co má v rámci prodejny dělat, ale vždy má po ruce dvě řešení na všechny ostatní problémy – “zeptejte se na informacích” nebo “zavolám vedoucí”. Pokud nevědí ani na informacích, tak buď dostanete lístek na zapsání otázky, nebo kontakt na někoho víc nahoře. Nakonec se přece jenom dozvíte, že Váš oblíbený nanuk se přestal do ČR dovážet. A vedoucí provozu sice nemůže udělat zázraky, ale může se s Vámi zajít podívat, jestli je u energetických nápojů skutečně cedulka s 50% slevou. Pokud tam ta cena není, tak sice tu slevu nedostanete, ale také Vás nebudou ignorovat.

 

Komentáře