Řešení pro e-shopy

Změny v systému vyhodnocování duplicit na portálu AVÍZO.cz

Informace pro uživatele realitního softwaru Poski REAL:

Od 3.9.2013 došlo k dalším změnám ve vyhodnocování duplicit na

serveru Avízo.cz, čímž ještě vznikly určité nedostatky, které byly z jejich

strany koncem týdne a přes víkend dořešeny. S konečnou platností od 9. 9. 2013

nyní vyhodnocování duplicit funguje způsobem na níže popsaném příkladu.

 

Z PoskiREALu se vyexportuje nabídka např. č.0001 a úspěšně se uloží na server

Avízo.cz. Následně se z PoskiREALu pošle další nabídka č.0002, ale server ji

vyhodnotí jako duplicitní vůči nabídce č.0001, nově tak nabídka č.0001 zůstává

nadále nezměněná na serveru Avízo.cz, ale nabídka č.0002 se na server Avízo.cz

neuloží, vrátí se chyba exportu “[825]: Inzerát byl označen jako duplicitní

:0001” a nabídka zůstává v PoskiREALu označená jako “chyba v exportu”.

 

V tomto případě je vhodné neprodleně nabídku č.0002 stáhnout v PoskiREALu z

exportu pomocí přehledu nabídek a nastavení exportu u nabídky na “export

Avízo.cz = ne” a následně v přehledu exportů dát “Opravit” u příslušného

připojení, jinak se po pěti chybách (nabídka vyhodnocená jako duplicita je

“chyba”) zastaví export a bude to blokovat aktualizace ostatních úspěšně

vyexportovaných nabídek.

 

Další možností je kontaktovat technickou podporu serveru Avízo.cz a požádat je

o přehodnocení duplicity u nabídky. Pokud bude vyhověno, tak následně stačí v

PoskiREALu v přehledu exportů dát “Opravit” u příslušného připojení a export

by již měl dále bezchybně pokračovat.

 

Od tech. podpory Avízo.cz jsme obdrželi ještě další upřesňující informace:

“Bude to fungovat tak, že pokud se vyhodnotí duplicita ke smazaným inzerátům,

tak se nabídka na náš server zapíše, ale data týkající se času zůstanou

původní. Pokud bude vyhodnocena duplicita k aktuální nabídce, bude nutné

kontaktovat naši podporu a ona vyhodnotí, jestli jde o duplicitu nebo ne. Tato

služba bude zdarma. Pak může eventuálně inzerát pustit bez nutnosti znovu

posílat data.”

Komentáře