Řešení pro e-shopy

Export nabídek pod zástupným makléřem

Vážení klienti,

nechcete s vašimi nabídkami exportovat i jména a kontakty konkrétních makléřů, ale jeden společný zástupný kontakt, například na zákaznickou linku? Poradíme vám jak na to.

Jak řešit zástupné kontakty v Poski REALu?

Pro vyřešení tohoto požadavku je potřeba editovat nastavení makléřů, nastavení exportních připojení a upravit nastavení v administračních rozhraních serverů. Nejdříve si celý návod přečtěte a v případě pochybností kontaktuje technickou podporu Poski.com (nezapomeňte uvést, kterého makléře chcete zvolit jako zástupného).

Postup níže je zaměřen na již fungující a exportující RK. Postup pro nové systémy, kde ještě není nastaven export, je poněkud jednodušší, jelikož není nutné měnit nastavení existujících připojení a není nutné provádět hromadnou změnu nabídek.

Makléřiexport-uzivatele-ano-ne

U všech makléřů kromě zvoleného zástupného makléře je potřeba vypnout export (nastavit na ne). Jediný zástupný makléř bude exportován (export nastaven na ano). Toto nastavení by měl nejlépe provést uživatel systému s úrovní přístupu Admin. Následně je potřeba ručně provést export makléřů na všechny dostupné servery a ověřit, že export proběhl bez chyb.

V případě jakýchkoli chyb exportu (jak makléřů, tak nabídek) je doporučujeme vyřešit, než budete pokračovat s dalším nastavováním. Ujistěte se, že exportní fronta u všech serverů je prázdná.

Dávejte při zakládání nových uživatelů pozor na to, aby byl vypnut jejich export (nastaveno na ne). Případně v nastavení systému Poski REAL můžete nastavit výchozí hodnotu exportu makléře na ne. Při zakládání nových makléřů dbejte výše uvedených pokynů.

Realitní software

Připojení

Dále je potřeba změnit nastavení jednotlivých připojení. Při zakládání nových připojení postupujte podle pokynů níže, nicméně u existujících připojení může toto nastavení změnit pouze pracovník technické podpory Poski.com. Nastavení připojení se liší u jednotlivých serverů.

  1. Zobrazení makléřů na vlastním webu musí upravit technická podpora Poski.com (případně externí dodavatel webu, pokud váš web není pod správou Poski.com).
  2. Zobrazení makléřů na sekundárních webech (XML export), na serveru Nemovitosti.cz a na Facebooku by mělo být ošetřeno automaticky.
  3. Pokud připojení na server nabízí nastavení Nahrazující uživatel, je potřeba v tomto poli vybrat určeného zástupného uživatele.
  4. Pokud připojení na server nabízí nastavení Exportovat uživatele nebo Párovat uživatele s nabídkou, je potřeba vybrat ne (u starších systémů vyplnit číslo 0).

Opět zkontrolujte stav exportu a ujistěte se, že exportní fronta u všech serverů je prázdná a bez chyb.

Kontrola

Nyní proveďte libovolnou úpravu (například přidání mezery do popisu) u některé nabídky, která je exportována na všechny servery, případně zadejte nějakou novou nabídku s nastaveným exportem na všechny servery. V sekci Export nabídek ve vašem systému zkontrolujte průběh exportu na jednotlivé servery (export na jednotlivé servery je možné spustit ručně klepnutím na příslušné tlačítko). Pokud nemáte žádnou jednu nabídku exportovanou na všechny dostupné servery, opakujte tento krok pro tolik nabídek, abyste pokryli všechny servery a mohli je zkontrolovat.

Na webu každého serveru následně zkontrolujte, že se kontaktní informace u upravené nabídky zobrazují správně a že zpráva z poptávkového formuláře úspěšně dorazí až k vám. Kontakty mohou být zobrazeny různě podle serveru:

export-maklere

 

  • Pokud server nevyžaduje export makléřů, nebudou nabídky nejspíše navázány na žádného makléře a budou místo toho zobrazeny kontaktní informace na firmu. Jedná se například o servery Black Reality Reality iDNES.
  • (informace platné k lednu 2016:) Upozorňujeme, že server Pražské reality neumí v této situaci odeslat zprávu z poptávkového formuláře a nelze to ani ze strany systému nijak vyřešit.
  • Pokud server vyžaduje export makléřů, budou se nabídky automaticky řadit buď pod zvoleného Nahrazujícího uživatele nebo pod prvního makléře dostupného na serveru. U těchto serverů je tedy nutné zajistit, aby na serveru nezůstali žádní skuteční makléři, jen váš zástupný makléř. Jedná se například o servery Sreality Realitní ESO.
  • Některé servery mohou párovat nabídky k vlastnímu (záložnímu) zástupnému makléři. Jedná se například o server RealityPRO.eu.

U serverů, kde se zobrazuje špatný kontakt na firmu či vlastního záložního makléře, je nutné vstoupit do administračního rozhraní příslušného serveru a údaje firmy či makléře upravit.

Hromadná změna

Pokud je vše podle vašich představ, můžete přistoupit ke změně všech zbylých aktivních nabídek. Na serverech, kde to jejich administrační rozhraní umožňuje, doporučujeme nabídky přeřadit pod zástupného makléře na přímo, případě jen upravit jména a kontakty všech makléřů stejně jako má zástupný makléř.

Na ostatních serverech je nutné vyvolat pře-exportování všech nabídek. Pře-exportování nabídek lze vyvolat v sekci Export nabídek ve vašem systému. Nevyvolávejte však pře-exportování nabídek na Facebook, jinak dojde k zahlcení vaší stránky novými příspěvky a potenciálně k dočasnému zablokování exportu kvůli velkému množství příspěvků!

Pokud máte k danému tématu další dotazy, tak vám je v diskuzi pod článkem nebo na adrese podpora@poski.com rádi zodpovíme.

Komentáře