Informace pro klienty, Návody a rady, Řešení pro e-shopy

Poski Profi Email – Jak si správně nastavit Outlook?

Microsoft Outlook je e-mailový a groupwarový klient od společnosti Microsoft, který je standardně součástí Microsoft Office. Obsahuje klienta elektronické pošty, vedení kontaktů, organizaci času, úkolů, poznámek a deník.

Nový účet

Při prvním startu programu se spustí průvodce vytvořením účtu. Postupujte dle pokynů na obrazovce.

Pokud jste program v minulosti již spustili, v sekci Informace o účtu zvolte možnost Přidat účet.

 

Ruční nastavení

V průvodci zvolte Ruční nastavení nebo další typy serverů a pokračujte tlačítkem Další.

 

Volba služby

Zvolte typ služby POP nebo IMAP.


 

Nastavení účtu

Informace o uživateli

Vyplňte své jméno (zobrazuje se v hlavičce zprávy) a kompletní emailovou adresu.

Informace o serveru

Zvolte typ účtu – doporučujeme používat IMAP (rozdíl mezi POP a IMAP si můžete přečíst na konci článku). Dále zadejte server příchozí a odchozí pošty. Nevíte-li jaký typ účtu zvolit, doporučujeme Vám IMAP.

 

Server příchozí pošty

IMAP: mda.vshosting.cloud

POP3: mda.vshosting.cloud

Server odchozí pošty SMTP

msa.vshosting.cloud

 

Přihlašovací informace

Do pole Uživatelské jméno zadejte e-mailovou adresu v plném tvaru (např. jan@novak.cz).

Položku Zapamatovat heslo nedoporučujeme používat. Vhodnější je mít heslo uložené ve vhodném programu, který údaje šifruje, nebo si heslo pamatovat.

Pokud si přesto přejete uložit heslo na disk, zatrhněte možnost Zapamatovat heslo a vyplňte pole Heslo.

Poté zvolte Další nastavení….

Další nastavení – server pro odchozí poštu

Ve druhé záložce Server pro odchozí poštu zatrhněte možnost Server pro odchozí poštu (SMTP) požaduje ověření a na to navazující Použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty.

 

Nastavení šifrování, portu a kořenové složky

V poslední záložce Upřesnit zvolte typ šifrovaného připojení TLS v obou roletkách.

Pro server příchozí pošty zvolte příslušný port:

  • IMAP – port 143
  • POP3 – port 110

Pro server odchozí pošty (SMTP) zvolte příslušný port:

 

  • port 587

 

Dokončení

Potvrďte formulář pomocí OK a pokračujte tlačítkem Další. Následně dokončete vytvoření nového účtu.

Po vytvoření je vhodné zkontrolovat, který e-mailový účet je nastaven jako výchozí.

 

Výchozí e-mail pro odesílání pošty

V první záložce si zkontrolujte, zda je Váš účet nastaven jako výchozí pro odesílání zpráv – měla by u účtu být modrá ikona s fajfkou. Pokud tomu tak není, vyberte ze seznamu svůj účet kliknutím a zvolte možnost Nastavit jako výchozí.

 

Datové soubory

V záložce Datové soubory se ujistěte, že je Vaše schránka nastavena jako výchozí datový soubor – měla by u účtu být modrá ikona s fajfkou. Pokud tomu tak není, vyberte ze seznamu datový soubor s názvem Vašeho účtu kliknutím a zvolte možnost Nastavit jako výchozí.

 

Poté je možné toto okno zavřít.

Odeslat a přijmout

Pomocí funkce Odeslat a přijmout můžete vyvolat pokus o stažení nové pošty a odeslání pošty uložené ve složce „K odeslání“. Příjem i odesílání je nutno autentizovat heslem (pokud jej nemáte uloženo).

 

Kontrola nastavení

Zkontrolujte si nastavení pošty odesláním testovací zprávy například na Vaši osobní schránku a přijetí testovací zprávy odeslané například z Vaší osobní schránky. Pokud máte potíže s připojením k serveru, zkontrolujte nastavení programu.

 

V některých případech může komunikaci se serverem bránit jiný program (antivir, firewall, aj.). Ujistěte se, že jiné programy povolují komunikaci programu Outlook se serverem.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na technickou podporu Poski.com.

 

Nastavení podpisu

“Podpis” je blok textu, který se automaticky připojuje ke každé zprávě při jejím odeslání. Návod pro nastavení podpisu pro poštovního klienta Outlook naleznete zde.

 

Rozdíl mezi IMAP a POP3

POP3 pošta se stahuje do počítače nebo zůstává na serveru po definovaný čas. Toto nastavení je vhodné, přejete-li si uchovávat poštu na svém počítači. Nevýhodou je nemožnost vrátit se k poště z jiného místa, než kde je uložena. Toto nastavení je vhodné, pokud máte omezenou kapacitu prostoru u emailových schránek.

IMAP je určen pro vzdálený přístup k e-mailové schránce. Na rozdíl od protokolu POP3 umí IMAP pracovat v tzv. on-line i off-line režimu a nabízí pokročilé možnosti vzdálené správy (práce se složkami, přesouvání zpráv, prohledáváni na straně serveru a podobně).

Protokol IMAP doporučujeme, přistupujete-li k poště z různých zařízení.

Nevíte-li jaký typ účtu zvolit, doporučujeme Vám IMAP.

Máte-li vícero zařízení, prostřednictvím kterých přistupujete k poště, a chcete, aby se Vám zprávy ukládaly do Vašeho počítače, například z důvodu omezené kapacity emailové schránky, doporučujeme v PC nastavit protokol POP3 a definovat dobu, po kterou mají zprávy zůstat uloženy na serveru – k jejich odstranění ze serveru nedojde ihned po jejich stažení do počítače, ale až po určené době. Po tuto dobu se k zprávám budete moci připojit i z jiných zařízení využívajících protokol IMAP. Na ostatních zařízeních pak je vhodné nastavit protokol IMAP.

Komentáře