Návod jak nastavit poštovní účet v programu MS Outlook 2013

Pro správu pošty můžete použít poštovního klienta – program, který umožňuje práci se zprávami a složkami.

MS Outlook 2013

Nastavení poštovního účtu v programu MS Outlook 2013 je jednoduché.

Program můžete získat při zakoupení balíčku MS Office 2013.

1. Nový účet

Při prvním startu programu se spustí průvodce vytvořením účtu. Postupujte dle pokynů na obrazovce.

Pokud jste program v minulosti již spustili, v sekci Informace o účtu zvolte možnost Přidat účet.

Outlook 2013 - Nový účet

 

2. Ruční nastavení

V průvodci zvolte Ruční nastavení nebo další typy serverů a pokračujte tlačítkem Další.

Outlook 2013 - Ruční nastavení

 

3. Volba služby

Zvolte typ služby POP nebo IMAP.

Outlook 2013 - POP nebo IMAP

 

4. Nastavení účtu

Informace o uživateli

Vyplňte své jméno (nepovinné pole, zobrazuje se v hlavičce zprávy) a kompletní emailovou adresu (např. jan@novak.cz).

Informace o serveru

Zvolte typ účtu – doporučujeme používat IMAP (rozdíl mezi POP a IMAP si můžete přečíst na konci článku). Dále zadejte server příchozí a odchozí pošty – tyto údaje byste měli obdržet před spuštěním poštovního serveru nebo na vyžádání od technické podpory Poski.com (podpora@poski.com).

Přihlašovací informace

Do pole Uživatelské jméno zadejte e-mailovou adresu v plném tvaru (např. jan@novak.cz). Položku Zapamatovat heslo nedoporučujeme používat. Vhodnější je mít heslo uložené ve vhodném programu, který údaje šifruje a nebo si heslo pamatovat.

Pokud si přesto přejete uložit heslo na disk, zatrhněte možnost Zapamatovat heslo a vyplňte pole Heslo.

Poté zvolte Další nastavení….

Outlook 2013 - Nastavení účtu

 

5. Server pro odchozí poštu

Ve druhé záložce Server pro odchozí poštu zatrhněte možnost Server pro odchozí poštu (SMTP) požaduje ověření a na to navazující Použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty.

Outlook 2013 - Nastavení odchozí pošty

 

6. Nastavení šifrování, portu a kořenové složky

V poslední záložce Upřesnit zvolte typ šifrovaného připojení SSL.

Pro server příchozí pošty zvolte příslušný port:

  • IMAP – port 993
  • POP3 – port 995

Pro server odchozí pošty (SMTP) zvolte příslušný port:

  • port 465

V neposlední řadě nastavte v poli Cesta ke kořenové složce hodnotu INBOX (viz. screenshot).

Outlook 2013 - Nastavení šifrování, portů a složek

 

7. Dokončení

Potvrďte formulář pomocí OK a pokračujte tlačítkem Další. Následně dokončete vytvoření nového účtu.

Po vytvoření je vhodné zkontrolovat výchozí nastavení účtu

Outlook 2013 - Nastavení účtu

 

8. Výchozí e-mail pro odesílání pošty

V první záložce si zkontrolujte, zda je Váš účet nastaven jako výchozí pro odesílání zpráv – měla by u účtu být modrá ikona s fajfkou. Pokud tomu tak není, vyberte ze seznamu svůj účet kliknutím a zvolte možnost Nastavit jako výchozí.

Outlook 2013 - výchozí nastavení

 

9. Datové soubory

V záložce Datové soubory se ujistěte, že je Vaše schránka nastavena jako výchozí datový soubor – měla by u účtu být modrá ikona s fajfkou. Pokud tomu tak není, vyberte ze seznamu datový soubor s názvem Vašeho účtu kliknutím a zvolte možnost Nastavit jako výchozí.

Outlook 2013 - Datové soubory

 

Poté je možné toto okno zavřít.

10. Odeslat a přijmout

Pomocí funkce Odeslat a přijmout můžete vyvolat pokus o stažení nové pošty a odeslání pošty uložené ve složce „K odeslání“. Příjem i odesílání je nutno autentizovat heslem (pokud jej nemáte uloženo) a při prvním pokusu bude vyžadováno potvrzení bezpečnostního certifikátu.

Outlook 2013 - Odeslat a přijmout

 

11. Certifikát

Během užívání schránky se zobrazí výzva pro potvrzení bezpečnostního certifikátu.

Jestliže jste zvolil název serveru ve správném tvaru (název serveru se skládá ze subdomény poski – poski5 a .vshosting.cz a bude Vám sdělen technickou podporou Poski.com), potvrdíte-li certifikát tlačítkem Ano, program jej přijme trvale.

V případě, že jste nastavili název serveru dle Vaší domény (např. mail.poski.com) program nedovolí trvalé uložení certifikátu a bude vyžadovat jeho potvrzení při každém spuštění. Aby k tomu nedocházelo, je vhodnější využívat variantu s „.vshosting.cz“ nebo si pořídit certifikát pro vlastní doménu.

Outlook 2013 - Potvrzení certifikátu

 

Gratulujeme, povedlo se Vám vytvořit účet jen s malou pomocí.

12. Kontrola nastavení

Zkontrolujte si nastavení pošty odesláním testovací zprávy například na Vaši osobní schránku a přijetí testovací zprávy odeslané například z Vaší osobní schránky.

Pokud máte potíže s připojením k serveru, zkontrolujte nastavení programu.

Outlook 2013 - Potvrzení certifikátu

 

V některých případech může komunikaci se serverem bránit jiný program (Antivir, Firewall, aj.). Ujistěte se, že jiné programy povolují komunikaci programu Outlook se serverem.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na technickou podporu Poski.com.

POP3 vs. IMAP

POP3 pošta se stahuje do počítače nebo zůstává na serveru po definovaný čas. Toto nastavení je vhodné přejete-li si uchovávat poštu na svém počítači. Nevýhodou je nemožnost vrátit se k poště z jiného místa než kde je uložena.

IMAP je určen pro vzdálený přístup k e-mailové schránce. Na rozdíl od protokolu POP3 umí IMAP pracovat v tzv. on-line i off-line režimu a nabízí pokročilé možnosti vzdálené správy (práce se složkami, přesouvání zpráv, prohledávání na straně serveru a podobně).

Protokol IMAP doporučujeme, přistupujete-li k poště z různých zařízení. Nevíte-li jaký typ účtu zvolit, vyberte IMAP.